Menu Sluiten

Uitvaartverzekering en de belasting

Jaarlijkse draag je in Nederland belasting af over het kapitaal dat je bezit. Je uitvaartverzekering maakt ook deel uit van je bezit. We bekijken welke voorwaarden de belastingdienst stelt aan dit deel van je kapitaal.

Belastingaangifte

De Belastingdienst vraagt ieder jaar een vermogensbelasting over jouw vermogen, ongeacht de inkomsten die uit dit vermogen zijn voortgekomen. Als je een vermogen hebt van meer dan 21.139 euro, moet je belasting over dit vermogen betalen. Over het deel van 21.139 euro hoef je geen belasting te betalen, maar over het bedrag wat daarboven valt, betaal je 1,2% aan de overheid. Je levensverzekeringen horen ook bij je vermogen, je bouwt namelijk elke maand, elk jaar, premie op. De premie wordt steeds meer waard en bouwt dus aan je vermogen. Dit soort verzekeringen worden kapitaalverzekeringen genoemd. Het zijn verzekeringen die bij een gebeurtenis ineens een bedrag uitkeren, bij leven of overlijden. Over de meeste levensverzekeringen moet je dan ook belasting betalen. Voor een uitvaartverzekering gelden echter andere regels dan voor andere kapitaalverzekeringen. Deze uitzonderingen gelden ook voor geblokkeerde tegoeden op een bank voor overlijden, of een kapitaalverzekering afgesloten voor 14 september 1999. Hierover later meer.

Kapitaalverzekering

De Belastingdienst definieert op de website wanneer een uitvaartverzekering als kapitaal gezien kan worden. Verschillende uitvaartverzekering zijn: kapitaalverzekeringen (je krijgt een bedrag na overlijden of na in leven blijven), natura verzekering (je krijgt geen geld maar een begrafenispakket) en sparen via de bank (je bouwt je eigen uitvaartverzekering op). De Belastingdienst ziet een verzekering als kapitaal als (1) het gaat om een begrafenisverzekering met een uitkering in geld of in natura, en (2) die alleen geld uitkeert bij overlijden van jouzelf, je fiscale partner of een bloed- of aanverwant (kinderen, ouders, broers, zussen en hun echtgenoten). (3) De verzekering moet ‘los’ zijn en niet gekoppeld aan een ander soort levensverzekering die geld uitkeert bij het nog in leven zijn op een bepaalde datum. Als een uitvaartverzekering aan al deze voorwaarden voldoet, valt hij volgens de Belastingdienst onder kapitaal, waarover vermogensbelasting moet worden betaald.

Vrijstelling

Je hoeft niet altijd belasting te betalen over je uitvaartverzekering. Er geldt namelijk een grensbedrag. Is de waarde van de totale verzekering lager dan 6859 euro, dan stelt de Belastingdienst de regel dat je het niet bij je vermogen hoeft op te tellen. Ieder jaar krijg je van de verzekeringsmaatschappij te horen wat de waarde is van je verzekering. De waarde is niet het verzekerde bedrag, maar dat wat jouw verzekering op dat moment waard is als alle risico’s en kosten er vanaf worden getrokken. Is de waarde hoger dan 6859 euro, dan telt dit bedrag mee als vermogen en moet je er belasting over betalen. Als er belasting moet worden betaald, doe je dat over de hele waarde van de uitvaartverzekering. Over de hele waarde betekent dus 6859 euro plus het bedrag dat daarboven ligt.

Premie

In het verleden kon je bij je belastingaangifte van je inkomen de premie van je uitvaartverzekering als aftrekpost opgeven. De premie van een naturaverzekering is echter sinds 1 januari 2009 niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds die datum kan je dit maandelijkse bedrag niet meer opvoeren als aftrekpost. Wel moet je voor een naturaverzekering vermogensbelasting betalen als de waarde boven 6859 euro valt, zoals hierboven geschreven is.

Oude uitvaartverzekering

Is jouw uitvaartverzekering voor 14 september 1999 afgesloten en is het verzekerd kapitaal niet verhoogd en de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoef je hier geen vermogensbelasting over te betalen. Maar dit geldt alleen als de waarde niet hoger is dan 123.428 euro. Als de waarde wel hoger is, dan moet je belasting betalen over het bedrag dat hoger is dan 123.428 euro. Je moet het dan bij de belastingaangifte aangeven onder het kopje ‘Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen’. Als je echter een fiscale partner hebt, krijg je een vrijstelling van 246.856 euro voor beiden.

Als het verzekerde kapitaal van je uitvaartverzekering is verhoogd of als de premie hoger is geworden na 1999, ben je vrijgesteld van belasting mits die verhoging voor 14 september 1999 geïmplementeerd. Als de looptijd van de verzekering na 13 september is verlengd, kom je niet in aanmerking voor vrijstelling van vermogensbelasting.

Geblokkeerd bedrag

Als je een geblokkeerde bankrekening bezit met daarop een bedrag dat alleen wordt gedeblokkeerd en uitgekeerd bij overlijden, kom je ook in aanmerking voor een vrijstelling van belastingbetaling over dit bedrag. Volgens de Belastingdienst moet het wel gaan om een bedrag dat alleen wordt gedeblokkeerd als jij, je fiscale partner of een bloed- of aanverwant komt te overlijden.

Nabestaanden

Nabestaanden hoeven geen belasting te betalen over het bedrag dat zij uitgekeerd krijgen door de verzekering. Het geld moet wel gebruikt worden voor de uitvaart en alles daaromheen, anders valt het onder erf-geld. En over geld dat geërfd is, moet wel belasting betaald worden.