Menu Sluiten

Wat kost een uitvaart?

Wat kost een begrafenis of crematie?

Uitvaarten en de manier waarin hier de wensen van de overledene en tradities worden geëerbiedigd veranderen met de tijd. Wat vroeger een must was hoeft vandaag de dag voor veel mensen niet meer. Daarnaast is de manier waarop een overledene uitgeleide wordt gedaan uit dit leven ook afhankelijk van plaats. Elk land, streek en plaats kan zijn eigen gewoontes en tradities hebben hieromtrent.

Wat een uitvaart gaat kosten is afhankelijk van je wensen en het eventuele beschikbare budget. Daarnaast maakt het ook verschil of je een begrafenis of een crematie wilt. Verder kun je er ook voor kiezen de gasten na de uitvaart iets aan te bieden. Volgens onder andere de consumentenbond en uitvaartverzekeraars liggen de kosten van een uitvaart tegenwoordig tussen de €5000 en €8000.

Product Prijs
Crematie €1.250,00
Akte van overlijden €12,00
Basistarief uitvaartverzorger €1.750,00
Advertentie regionale krant €500,00
Advertentie landelijke krant €1.500,00
Rouwkaarten €2,50
Vervoer naar rouwcentrum €250,00
Laatste verzorging overledene €150,00
Kist €500,00
Opbaring €475,00
Vervoer naar rouwcentrum €250,00
Condoleanceregister €300,00
Uitvaartmis (kerk) €500,00
Volgauto’s €250,00 p.s.
Dragers €150,00 p.p.
Steen of urn €300,00 p.p.
Bedankkaarten €2,50 p.s.
Kist €150,00 p.p.
Opbaring €475,00 p.p.
Condoleanceregister €300,00 p.p.
Uitvaartmis (kerk) €500,00
Volgauto’s €250,00 p.s.
Steen of Urn €300,00
Bedankkaarten €2,50 p.s.

Bovenstaande kosten zijn globale kosten waarbij uitgegaan wordt van redelijk eenvoudige producten (kist, steen/urn en kaarten).

Begraven of cremeren?

Over het algemeen kun je stellen dat begraven duurder is dan cremeren. Dit heeft vooral te maken met de kosten die achteraf worden gemaakt betreffende de grafrechten. De termijn dat je begraven kunt zijn in een eigen graf is meestal voor de duur van 20 jaar. In een algemeen graf (een graf waar je met andere overledenen komt te liggen) is de termijn zelfs 10 jaar. Daarna kan deze verlengd worden door een nabestaande tegen een bepaalde financiële vergoeding. Wanneer dit niet wordt gedaan wordt het graf na die termijn geruimd. Door de kosten van de grafrechten kiezen veel mensen vaker voor een crematie.

Kosten begraven

De kosten van begraven in een eigen graf voor 2 personen voor 20 jaar liggen rond de €3500 maar zijn erg afhankelijk van de gemeente waar je begraven gaat worden. Dit kan zelfs duizenden euro’s schelen. Dit bedrag is inclusief het onderhouden en het openen en sluiten van het graf bij een bijlegging. Als je kiest voor een algemeen graf zijn de kosten natuurlijk een stuk lager. Deze liggen rond de €1350. Een kostenpost is ook een grafsteen. Deze is zelfs bij sommige gemeentes verplicht. Voor een eenvoudige grafmonument ben je al gauw €1000 kwijt. Vaak wordt bij een begrafenis gebruik gemaakt van een kerk. De kosten van het gebruik en de dienst zullen per gemeente verschillen maar liggen zo rond de €500.

Kosten van een crematie

Voor een technische crematie, wat inhoudt dat er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten zoals een dienst in de aula, ben je rond de €500 kwijt. Wil je een crematie met gebruikmaking van de aanwezige faciliteiten zoals gebruikmaking van de aula en de condoleance-ruimte dan ben je zo rond de € 1250 kwijt. Daarnaast kun je kosten hebben voor de urn voor de as en het verstrooien hiervan. Ook wanneer je de urn wilt bijzetten in bijvoorbeeld een urnenmuur kan dit aardig wat kosten.

Algemene kosten uitvaart

Naast de kosten voor begraven of cremeren zijn er kosten aan een uitvaart die van algemene aard zijn. Hierbij kun je denken aan de kosten voor een uitvaartverzorger. Deze liggen meestal rond de € 1700. Verder heb je de kosten voor een kist. De keus hiervoor kan heel persoonlijk zijn. En je kunt het zo duur maken als je wilt. In principe heb je al een kist voor
€ 500. Ook moet je rekening houden met de kosten voor de laatste verzorging van de overledene. Wanneer je als nabestaande deze verzorging zelf wilt doen, wat bij de meeste uitvaartverzorgers kan, zijn de kosten natuurlijk lager. Verder kunnen er kosten zijn voor het opbaren van de overledene. Dit kan thuis, maar ook in een rouwcentrum. Naargelang de wens of de noodzaak.

Optionele kosten uitvaart

Of je bloemen bij de plechtigheid wilt hebben of alleen een bloemstuk op de kist scheelt natuurlijk in de kosten. Je kunt ook kiezen voor een heel sobere uitvaart waar zelfs geen bloemen aanwezig zijn. Al is dit heel ongebruikelijk, het kostenplaatje wordt dan wel een stuk minder.

Om de kist te vervoeren naar de laatste “rustplaats” heb je rouwvervoer nodig. En ook hier geldt weer dat je het zo goedkoop of duur kunt maken als je wilt. De kist kan vervoert worden in een busje waar zelfs meerdere kisten in kunnen of je kiest voor een rouwkoets met paarden. Bij de laatste variant kan het prijskaartje erg oplopen. Daarnaast kun je ook kiezen voor een volgauto of zelfs meerdere.

Een andere kostenpost kan de catering zijn. Bij vele uitvaarten wordt de gasten na afloop van de plechtigheid iets aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een koffietafel zijn die bestaat uit koffie en cake, wat erg gangbaar is. Je kunt ook kiezen voor een uitgebreidere koffietafel met bijvoorbeeld ook soep en broodjes. Of je kunt de keus maken niets aan te bieden wat de kosten voor een uitvaart natuurlijk verlaagt.

Andere extra kosten die een uitvaart met zich mee kan brengen zijn bijvoorbeeld: het zetten van een rouwadvertentie in de krant, rouwkaarten en bidprentjes printen en het gebruikmaken van dragers voor de kist.

Conclusie: Wat kost een uitvaart?

Het is moeilijk te zeggen hoeveel een uitvaart precies moet kosten en dus ook voor hoeveel u zich dient te verzekeren. Uiteraard zijn er veel externe factoren die invloed hebben op de kosten van een uitvaart. De leeftijd waarop u komt te overlijden speekt logischerwijs ook een grote rol. Iemand van een jaar of 25 zal een veel groter sociaal netwerk hebben dan iemand van 95. Naast de leeftijd zijn er natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen bij een uitvaartverzekering. Wat te denken van het aantal volgauto’s? De huurtijd van de ruimte om na de uitvaart samen wat te drinken. De soort kist die uitgezocht wordt? Een advertentie in de krant? Al deze factoren hebben wij hieronder globaal in kaart gebracht om zo een beeld te geven voor hoeveel geld zich ongeveer zal moeten verzekeren. In deze kosten hebben wij nog niet gekeken naar het aantal mensen dat eventueel bij de uitvaart aanwezig zou zijn.

Algemene kosten uitvaart

Naast de kosten voor begraven of cremeren zijn er kosten aan een uitvaart die van algemene aard zijn. Hierbij kun je denken aan de kosten voor een uitvaartverzorger. Deze liggen meestal rond de € 1700. Verder heb je de kosten voor een kist. De keus hiervoor kan heel persoonlijk zijn. En je kunt het zo duur maken als je wilt. In principe heb je al een kist voor
€ 500. Ook moet je rekening houden met de kosten voor de laatste verzorging van de overledene. Wanneer je als nabestaande deze verzorging zelf wilt doen, wat bij de meeste uitvaartverzorgers kan, zijn de kosten natuurlijk lager. Verder kunnen er kosten zijn voor het opbaren van de overledene. Dit kan thuis, maar ook in een rouwcentrum. Naargelang de wens of de noodzaak.

Optionele kosten uitvaart

Of je bloemen bij de plechtigheid wilt hebben of alleen een bloemstuk op de kist scheelt natuurlijk in de kosten. Je kunt ook kiezen voor een heel sobere uitvaart waar zelfs geen bloemen aanwezig zijn. Al is dit heel ongebruikelijk, het kostenplaatje wordt dan wel een stuk minder.

Om de kist te vervoeren naar de laatste “rustplaats” heb je rouwvervoer nodig. En ook hier geldt weer dat je het zo goedkoop of duur kunt maken als je wilt. De kist kan vervoert worden in een busje waar zelfs meerdere kisten in kunnen of je kiest voor een rouwkoets met paarden. Bij de laatste variant kan het prijskaartje erg oplopen. Daarnaast kun je ook kiezen voor een volgauto of zelfs meerdere.

Een andere kostenpost kan de catering zijn. Bij vele uitvaarten wordt de gasten na afloop van de plechtigheid iets aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een koffietafel zijn die bestaat uit koffie en cake, wat erg gangbaar is. Je kunt ook kiezen voor een uitgebreidere koffietafel met bijvoorbeeld ook soep en broodjes. Of je kunt de keus maken niets aan te bieden wat de kosten voor een uitvaart natuurlijk verlaagt.

Andere extra kosten die een uitvaart met zich mee kan brengen zijn bijvoorbeeld: het zetten van een rouwadvertentie in de krant, rouwkaarten en bidprentjes printen en het gebruikmaken van dragers voor de kist.

Conclusie: Wat kost een uitvaart?

Het is moeilijk te zeggen hoeveel een uitvaart precies moet kosten en dus ook voor hoeveel u zich dient te verzekeren. Uiteraard zijn er veel externe factoren die invloed hebben op de kosten van een uitvaart. De leeftijd waarop u komt te overlijden speekt logischerwijs ook een grote rol. Iemand van een jaar of 25 zal een veel groter sociaal netwerk hebben dan iemand van 95. Naast de leeftijd zijn er natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen bij een uitvaartverzekering. Wat te denken van het aantal volgauto’s? De huurtijd van de ruimte om na de uitvaart samen wat te drinken. De soort kist die uitgezocht wordt? Een advertentie in de krant? Al deze factoren hebben wij hieronder globaal in kaart gebracht om zo een beeld te geven voor hoeveel geld zich ongeveer zal moeten verzekeren. In deze kosten hebben wij nog niet gekeken naar het aantal mensen dat eventueel bij de uitvaart aanwezig zou zijn.