Menu Sluiten

Grafrechten

Als u ervoor kiest om begraven te worden dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er grafrechten betaald moeten worden. U neemt ruimte in op de begraafplaats en daarvoor dient er een vergoeding betaald te worden, dit zijn grafrechten. Voor dit bedrag kan de begraafplaats ervoor zorgen dat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Hierdoor ligt de begraafplaats er netjes bij waardoor bezoekers kunnen rekenen op een verzorgde plek waar ze u kunnen bezoeken. Door het opnemen van grafrechten in uw uitvaartverzekering, zorgt u ervoor dat nabestaanden na uw overlijden niet voor vervelende keuzes komen te staan.

Hoe worden grafrechten vastgelegd?

Bij het vastleggen van grafrechten wordt er beschreven hoe lang iemand ergens begraven mag liggen. In deze tussenliggende tijd kan vanuit de betaalde gelden het onderhoud worden gedaan aan de begraafplaats. Grafrechten kunnen bijvoorbeeld afgesproken worden voor 10 of 20 jaar. Daarna kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de grafrechten al dan niet te verlengen. Worden deze grafrechten niet verlengd, dan bestaat de kans dat het graf en de grafsteen worden geruimd.

Kosten van het verlengen van een graf

Als nabestaanden na het verlopen van de eerste termijn de grafrechten willen verlengen, dan is dat mogelijk. Dit kunnen zij doen door contact op te nemen met de kerk of de gemeente, afhankelijk van waar de overleden begraven ligt. Bij deze instantie kunnen nabestaanden navraag doen voor welke termijn er nieuwe grafrechten kunnen worden afgesproken. De kosten voor grafrechten verschillen per begraafplaats, dit is ook op te vragen bij de instantie die de begraafplaats beheert.

Grafrechten voor familiegraf of algemeen graf

U of uw nabestaanden kunnen vooraf kiezen voor grafrechten voor een familiegraf of een algemeen graf. In het eerstgenoemde graf ligt u alleen met eigen familie of mensen die hiervoor in aanmerking komen, dit tot maximaal drie personen. In het geval van een algemeen graf ligt u begraven met nog twee personen die u niet kent. Daarnaast is er bij een algemeen graf geen mogelijkheid om de grafrechten te verlengen.

Bij niet betalen grafrechten wordt graf geruimd

Als de grafrechten niet worden verlengd zal na verloop van tijd het graf worden geruimd. Hierbij kan ervoor worden gekozen om de stoffelijke resten op een aparte plaats op de begraafplaats te herbegraven. Daarnaast worden restanten ook wel dieper in het graf zelf begraven. Waar ook voor gekozen kan worden is om de restanten die er overblijven, alsnog te cremeren of te herbergraven. In het geval van de laatste twee opties zijn hier kosten aan verbonden. De keuze is in dit geval aan de nabestaanden wat er moet gebeuren met een graf die moet worden geruimd.

Denk vooraf na over grafrechten

Als u komt te overlijden is het fijn dat nabestaanden weten wat uw wensen zijn. Dit kunt u vastleggen in uw uitvaartwensen. Hierin kunt u ook laten vastleggen op welke begraafplaats u wilt komen te liggen. Dit kan ook een familiegraf zijn, waar u graag bij geplaatst wilt worden. Als u een specifieke begraafplaats in uw hoofd heeft, is het verstandig om navraag te doen of hier nog plek is en wat de kosten zijn voor de grafrechten. Door hier onderzoek naar te doen, voorkomt u eventuele lastige keuzes voor uw nabestaanden. Hiermee verloopt de uitvaart soepel, ook kunt u bijvoorbeeld de grafrechten al laten betalen vanuit uw uitvaartverzekering voor de komende 20 jaar. Dat is een fijne gedachte voor uw nabestaanden. Dan is alles voor een lange periode geregeld en hoeven zij nergens naar om te kijken.

Grafrechten en onderhoud graf vooraf bespreken

Als u in uw hoofd heeft waar u wilt komen te liggen, is het verstandig om dit vooraf ook te bespreken met uw nabestaanden. Zij weten dan exact wat er op hen afkomt, als u komt te overlijden. Wellicht heeft u zelfs wel een specifieke plek op de begraafplaats in gedachten. Er zijn begraafplaatsen met plekken met bijvoorbeeld uitzicht op zee. Ook kunt u kenbaar maken bij uw nabestaanden hoe de grafrechten geregeld zijn. Wellicht heeft u deze grafrechten al meeverzekerd in uw uitvaartverzekering voor de komende 20 jaar. Hierdoor hoeven uw nabestaanden hier niet meer naar om te kijken. Ook zal er een stukje onderhoud moeten plaatsvinden op uw graf. Het gaat hier om licht onderhoud zoals het weghalen van bladeren van bomen en het af en toe afstoffen van het grafmonument. Toch is het fijn als dit van tevoren goed geregeld is. Ook zal er een contactpersoon moeten worden aangewezen met wie de begraafplaats contact op kan nemen indien dit nodig is.