Menu Sluiten

Islamitische uitvaartverzekering

Islamitische uitvaartverzekering afsluiten

De Islamitische uitvaartverzekering is speciaal bedoeld voor moslims. Deze uitvaart bestaat uit rituelen en tradities, waar binnen een traditionele uitvaartpolis vaak geen rekening mee wordt gehouden. Een Islamitische uitvaartverzekering gaat uit van een typische, traditionele uitvaart voor moslims. Een Westerse uitvaart kent een andere invulling, waardoor deze totaal niet te vergelijken is met een Islamitische uitvaart. Hierdoor zijn Westerse uitvaartverzekeringen niet geschikt voor uitvaarten van Moslims. Dit geloof kent een aantal tradities die tijdens een uitvaart naar voren komen. Binnen deze uitvaartverzekering worden deze tradities gedekt, zodat ze tijdens de uitvaart uitgevoerd kunnen worden. Kenmerkend voor een Islamitische uitvaart is dat Moslims nooit worden gecremeerd, maar altijd worden begraven. En dit met het hoofd naar Mekka. Zo zijn er nog een aantal tradities die terug te vinden zijn in een Islamitische uitvaart.

Moslim uitvaartverzekering mogelijkheden

Het is mogelijk om binnen de Islamitische uitvaartverzekering ook rituele wassing mee te verzekeren. Volgens de Koran is alles wat gestorven is onrein en moet schoongemaakt worden. Hiervoor hebben veel uitvaartverzorgers in het uitvaartcentrum een aparte plek, soms wordt dit ook gedaan in de moskee. Het lichaam van de overledene wordt tijdens de rituele wassing driemaal gewassen.

Kies voor kennis over Islamitische uitvaart

Tegenwoordig is begraven worden met het hoofd richting Mekka in Nederland ook mogelijk, hierbij kunnen Moslims erop rekenen dat ze op de juiste positie met het hoofd worden begraven, zodat de eeuwige grafrust is verzekerd. Het voordeel hiervan is dat een Moslim niet per se naar het geboorteland vervoerd hoeft te worden, maar ook hier begraven kan worden. Een rituele wassing en het laten begraven van het hoofd richting Mekka zijn opties die in een verzekering kunnen worden meegenomen. Hiermee kunt u een Moslim uitvaartverzekering afsluiten, precies zoals u dit voor ogen heeft.

Kosten Islamitische uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering kunt u afsluiten zoals u dit wilt. Er zijn gespecialiseerde uitvaartverzekeringen voor Moslims die diensten aanbieden die horen bij een uitvaart voor Moslims. Hierbij wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de rituele wassing en de eeuwige grafrust. De rituelen die tijdens de dienst worden uitgevoerd, worden in deze verzekeringen aangeboden. U kunt uiteraard zelf bepalen van welke diensten u wel of geen gebruik wilt maken. Het is mogelijk om een basisverzekering te nemen waarmee u kunt rekenen op een bescheiden, maar goed geregelde uitvaart. Wilt u een wat uitgebreidere dekking, dan is dit ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een exclusievere locatie, een specifiek iemand die de dienst leidt of wensen heeft voor na afloop van de uitvaart. Indien u graag begraven wilt worden in het land waar u geboren bent, kan dit ook. Ook hier zijn verzekeringen voor die dit dekken.

Kennis over Islamitische uitvaart is aanwezig

In Nederland bieden de grote uitvaartverzekeraars een speciale Islamitische uitvaartverzekering aan. Aanbieders van Islamitische uitvaartverzekeringen zijn bijvoorbeeld Dela, Yarden, Monuta en Ardanta. U kunt hierbij de diensten en kosten met elkaar vergelijken. Ook kunt u kiezen voor een pakket waarin een aantal diensten zijn opgenomen. Ook deze pakketten kunt u met elkaar vergelijken. Naast de standaardpakketten kunt u ook persoonlijk contact opnemen met verzekeraars en u wensen kenbaar maken. Zij kunnen u dan een gericht voorstel sturen, deze kunt u vervolgens vergelijken met andere aanbieders.

Islamitische uitvaartverzekering op maat

Allah geeft het leven, Allah neemt het leven. De mens schikt zich tijdens zijn/haar leven naar de wens van Allah. Dit is de Islamitische gedachte over leven en dood. Ook geloven Moslims in wederopstanding, na de dood volgt een eeuwig leven. Hierbij wordt tijdens de dienst bij stil gestaan. In de periode voor het overlijden zijn er ook duidelijke verschillen ten opzichte van de laatste periode van Westerlingen. Zo is het binnen de Islamitische gemeenschap gebruikelijk om deze laatste periode samen te beleven, dus niet alleen met directe familie en vrienden. Hierbij wordt de stervende op zijn/haar rechterkant gelegd, waarbij het hoofd naar Mekka wijst. Er komen veel bezoekers langs in de laatste fase, waarbij er veel gebeden om de stervende te begeleiden naar het hiernamaals. Het gebruik van pijnstillers wordt door veel Moslims afgewezen, ze geloven erin dat je zo helder mogelijk van geest heen zou moeten gaan.

Moslim uitvaart houdt rekening met uw wensen

Daarnaast is het traditie dat een stervende schuldenvrij heen gaat, alles schulden moeten voor het overlijden zijn afgelost. Dit gebeurt op het laatste moment in dit geval door familie of vrienden die hier zorg voor dragen. Ook kan een stervende vlak voor zijn dood nog een schenking doen aan een arm iemand, om bijvoorbeeld een niet gedane bedevaart mee te compenseren. Er zijn Moslims die ervoor kiezen te begraven te worden in het geboorteland. Dit kan opgenomen worden in de uitvaartpolis. Hierbij wordt er zorg gedragen voor de repatriëring van de overledene naar het vaderland. Het is mogelijk om een Islamitische uitvaartverzekering op maat te nemen, waarbij al uw wensen in kunnen worden opgenomen. Dit kunnen ook andere persoonlijke wensen zijn, zoals een specifieke kist waarin u begraven wilt worden of bijzondere bloemen die u graag om het graf heen zou willen hebben.

Islamitische uitvaartverzekering biedt zekerheid

Nederlandse uitvaartverzorgers hebben veel ervaring met Moslimuitvaarten. Ze kennen de rituelen, weten wat belangrijk is en wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat een Moslim binnen 24 uur moet worden begraven. Hiervoor zal de uitvaartverzorger ontheffing aanvragen bij de gemeente, omdat het in Nederland namelijk verboden is om iemand binnen 24 uur te begraven. Dit zijn zaken die u binnen uw polis op kunt laten nemen, zodat dit goed geregeld is. Het is fijn dat de uitvaart al betaald is als u komt te overlijden. Hiermee hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken over de uitvoering van de uitvaart, maar ook niet over de kosten hiervan. Daarmee kunnen nabestaande zich richten op het verdriet en de uitvaart zelf. Met de kennis die uitvaartverzorgers in Nederland ondertussen hebben opgebouwd op het gebied van Islamitische uitvaarten, kunt u erop vertrouwen dat dit juist wordt uitgevoerd.

Vergelijken uitvaartverzekeringen voor Moslims

Grote uitvaartverzekeraars bieden Islamitische uitvaartverzekeringen aan. Onder andere Dela, Ardanta, Yarden en Monuta. U kunt deze uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken en hierna een keuze maken. Breng goed in kaart hoe uw ideale uitvaart eruit moet zien. Met deze informatie bent u in staat om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de aanbieders.