Menu Sluiten

Levensverzekering

Een levensverzekering is een afspraak met een verzekeraar, waarbij er een bedrag wordt uitgekeerd als er zich een specifieke gebeurtenis voordoet. Hierbij hoeft het dus niet zo te zijn dat degene die de verzekering afgesloten heeft, dood hoeft te gaan om dit bedrag te krijgen, het kan ook zijn dat iemand juist een bedrag krijgt, als hij/ zij nog in leven is op een specifiek moment. Het is dus afhankelijk wat er qua levensverzekering wordt afgesproken. Ook kan er bijvoorbeeld worden afgesproken dat na het verlopen van een termijn, bijvoorbeeld tien jaar, een bedrag wordt uitgekeerd. Vervolgens kan de verzekeraar dit bedrag ineens of in delen uitkeren, ook dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden zoals die zijn bepaald voor de levensverzekering.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering is een verzekering waarmee u financiële risico’s af kunt dekken. Bijvoorbeeld als u ooit stopt met werken en aanvullend nog een stukje inkomen wilt hebben naast uw pensioen. Of als u plotseling komt te overlijden, kunt u ervoor zorgen dat uw partner in hetzelfde huis kan blijven wonen. Ook kunt u een levensverzekering afsluiten om toekomstige hoge kosten mee af te dekken voor uw partner en uw kinderen. Hierbij kunt u denken aan het periodiek aan kunnen schaffen van een nieuwe auto of kosten voor studies. Ook kan het bedrag wat wordt uitgekeerd gebruikt worden om een stuk van de hypotheek mee af te lossen, waarmee de woonlasten voor uw partner een stuk lager komen te liggen. Dit geeft rust en zekerheid voor uw partner die achterblijft.

De beste levensverzekering

Het hangt er vanaf waar u naar op zoek bent, om te bepalen welke levensverzekering er het beste bij u past. Als eerste is het verstandig om een specifiek doel te bepalen waarom u een levensverzekering wilt afsluiten. Dit kan een bedrag zijn waarover u wilt kunnen beschikken als u met pensioen gaat, of misschien wilt u juist wel een bedrag aan uw nabestaanden achterlaten waarmee uw erfenis kan worden aangevuld. Wellicht is het wel uw doel om een bedrag uit te keren na uw dood, zodat uw partner een stuk van de hypotheek kan aflossen.

Levensverzekering vergelijken

Als u het doel scherp voor ogen heeft kunt u levensverzekeringen gaan vergelijken. Bijvoorbeeld als uw doel is om een bedrag van honderdduizend Euro uit te laten keren op het moment dat u komt te overlijden. Met dit bedrag kan uw partner een stuk van de hypotheek aflossen en hierdoor zorgeloos verder leven. Met het eerder genoemde specifieke bedrag van honderdduizend euro, kunt u gericht op zoek naar een verzekeraar die past bij de levensverzekering zoals u dit voor ogen heeft. U kunt hierbij natuurlijk informatie/ offertes opvragen bij meerdere aanbieders en deze met elkaar vergelijken. Op deze site vindt u grote verzekeraars die levensverzekeringen aanbieden waardoor u deze eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.

Levensverzekering polis en voorwaarden

Als u een levensverzekering afsluit, wordt er een polis opgemaakt en wordt u geïnformeerd over de voorwaarden. Naast algemene voorwaarden die een verzekeraar hanteert, zijn er ook specifieke polisvoorwaarden die gelden voor een levensverzekering. Hierbij zijn bepalingen opgenomen zoals het exacte moment waarop er wordt uitgekeerd, aan wie dit zal zijn en onder welke voorwaarden. Hiermee staat het duidelijk op papier en kan hier naderhand ook geen misverstand over bestaan wanneer de verzekeraar nu wel of niet uitkeert. Het is verstandig om uw nabestaanden tijdig op de hoogte te brengen van uw levensverzekering en onder welke voorwaarden deze uit zal keren.

Levensverzekering om nabestaanden goed achter te laten

Op het moment dat u komt te overlijden, kan dit leiden tot een inkomensdaling van uw partner. Wellicht bent u wel de (hoofd) kostwinnaar en doet uw vrouw het huishouden en is zij er voor de kinderen. Als u onverwachts komt te overlijden, is het fijn als er financieel iets geregeld is waardoor uw partner door kan leven zoals hij/zij dit gewend was. Uw partner kan in het huis blijven wonen en door uw levensverzekering heeft hij/zij voldoende middelen om het leven te blijven lijden wat hij/zij voor ogen heeft.

Levensverzekering is fiscaal interessant

Voor veel soorten levensverzekeringen gelden fiscaal vriendelijke regels. Hiermee kan een levensverzekering u dus ook nog eens fiscaal voordeel opleveren. U kunt hiermee besparen op erf-, schenk- en inkomstenbelasting. Wel is het belangrijk dat uw levensverzekering voldoet aan de wettelijke eisen om te kunnen profiteren van de fiscale voordelen.

Soorten levensverzekeringen

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Zo is er de overlijdensrisicoverzekering. Hierbij kan er worden gekozen voor een datum wanneer er wordt uitgekeerd, of dat er wordt uitgekeerd bij overlijden. Deze verzekering heeft als doel om uiteindelijk de uitvaart van te kunnen betalen. De spaarverzekering is een levensverzekering waarbij er op een specifieke datum in de toekomst wordt uitgekeerd, maar alleen als de verzekerde nog in leven is. Als de verzekerde voor die datum overlijdt, wordt er niets uitgekeerd. Een gemengde verzekering kan ook, hierbij keert de verzekeraar altijd uit. Dus zowel op de datum die wordt afgesproken, als wanneer de verzekerde komt te overlijden. Het is ook mogelijk om een levensverzekering af te sluiten waarbij er een termijn wordt afgesproken die moet worden behaald. Bijvoorbeeld een termijn van tien jaar. Als die tien jaar is afgelopen, keert de verzekeraar een afgesproken bedrag uit aan de verzekerde. Dit wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld studies. Als de verwachting is dat uw kind over tien jaar gaat studeren, kan dit een fijne vorm zijn om voor uzelf zekerheid in te bouwen, u weet zeker dat dit bedrag na tien jaar beschikbaar is.

Het uitkeren van een levensverzekering

Het uitkeren kan op verschillende manieren. Er kan worden gekozen voor een renteverzekering, hierbij wordt er periodiek een bedrag uitbetaald, bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar. Hierbij kunt u denken aan een goudenhanddrukverzekering of een lijfrenteverzekering. Een kapitaalverzekering keert ineens uit. Dit komt bijvoorbeeld veel voor bij uitvaartverzekeringen. Er is dan een specifiek doel vastgesteld, waar op dat moment dit bedrag voor nodig is.

Het afkopen van een levensverzekering

Het kan voorkomen dat u wilt stoppen met uw levensverzekering. De kosten worden te hoog of u heeft een andere reden waarom u hiermee wilt stoppen. Het is mogelijk om de levensverzekering dan af te kopen. U ontvangt dan een bedrag wat de afkoopwaarde wordt genoemd. Hierbij wordt de inleg verminderd met de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt voor uw levensverzekering. Verzekeraars maken vaak in de eerste jaren de meeste kosten voor de levensverzekering, aan het einde wordt meestal het meeste rendement opgebouwd. Als u een levensverzekering al na enkele jaren stopzet, zal de afkoopwaarde dan ook laag zijn.