Menu Sluiten

Kan ik een uitvaartverzekering afkopen?

Je hebt een uitvaartverzekering afgesloten, maar je wilt ermee stoppen. Dat kan gebeuren, maar krijg je dan ook het geld terug wat je al die jaren aan premie hebt betaald?

Afkopen uitvaartverzekering

Om op te zeggen kun je je uitvaartverzekering afkopen. Je nabestaanden ontvangen dan geen bedrag meer van de verzekeringsmaatschappij als je overlijdt en ook hoef je geen maandelijkse premie meer te betalen. Niet alle verzekeringen bieden deze optie. Als je een natura uitvaartverzekering hebt, heb je alleen recht op goederen en niet op geld. Je kunt hem dus vaak niet afkopen. Onder goederen vallen een begrafeniskist, een plechtigheid en alles wat daarbij komt kijken. Ook een overlijdensrisicoverzekering kun je niet afkopen. Je krijgt dan alleen een bedrag als je overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. Als je een kapitaal uitvaartverzekering hebt of een gemengde verzekering krijg je meestal wel geld uitgekeerd na het stopzetten van de verzekering.

Bedrag

Stel dat je de verzekering wilt afkopen, hoe gaat dat dan? Afkopen betekent dat je het bedrag dat je aan premie hebt betaald, terugkrijgt. De periode dat de verzekering liep heb je elke maand een bepaald bedrag aan premie betaald. Je hebt dus waarde opgebouwd. Maar doordat de verzekeringsmaatschappij ook kosten maakt, krijgt je nooit de volledige waarde terugbetaald. Verzekeringsmaatschappijen verbinden bepaalde voorwaarden aan het terugbetalen van een afkoopsom. De verzekering moet dan bijvoorbeeld aan een bepaalde looptijd voldoen. Elke maatschappij heeft zijn eigen regels. Bekijk dus goed wat de voorwaarden van jouw polis zijn.

Verbond

Een uitvaartverzekering is een verbond tussen verzekeraar en klant. De klant belooft elke maand een geldbedrag te betalen en de verzekeraar belooft de klant een geldbedrag uit te keren zodra hij/zij overlijdt. De verzekeraar neemt het risico dat de klant voortijdig overlijdt en nog niet voldoende premie heeft opgebouwd om te voldoen aan de begrafeniskosten. Zij hopen dan ook dat de klant oud wordt en gaan ervanuit dat hij/zij tot aan de dood premie betaalt. Ondertussen beleggen zij het geld van de klant om er rendement uit te halen. Wil de klant de verzekering opzeggen, dan wordt dit verbond verbroken.

Doorgaans wordt geadviseerd om de uitvaartverzekering niet af te kopen. De afkoopwaarde is namelijk vaak lager dan het bedrag aan premie dat je hebt betaald. Dat heeft te maken met bepaalde kosten die worden afgetrokken bij het berekenen van de afkoopwaarde.

Lage afkoopwaarde

Als er nog maar een paar jaar premie is betaald, is de afkoopwaarde die je terug krijgt erg laag. De verzekeringsmaatschappij heeft dan nog geen rendement kunnen halen uit het premiebedrag dat je hen hebt betaald. Een deel van deze premie is bedoeld om het risico te dekken dat je kort na het afsluiten van de verzekering overlijdt. Dit deel van de premie wordt dus van de afkoopwaarde afgetrokken. Als je na een paar jaar de verzekering al wilt afkopen zijn de verschillende kosten die de verzekering heeft gemaakt plus het risico dat zij hebben gelopen, er nog niet uitgehaald. Deze kosten kunnen zelfs nog hoger zijn dan de waarde van het bedrag dat je aan premie hebt betaald. Als dat het geval is, krijg je een zeer klein bedrag terug als afkoopbedrag.

Berekening uitvaartverzekering afkopen

Als je toch de verzekering wilt afkopen, zijn er een aantal kosten die de maatschappij van de afkoopwaarde aftrekt. Dat kunnen administratiekosten zijn, de risicokosten en sommige verzekeraars trekken ook de kosten waar de maatschappij op gerekend had (tot en met het einde van de looptijd), af. Andere factoren die de waarde van de afkoopwaarde bepalen zijn: hoe lang er al premie betaald is en hoe groot het verzekerde bedrag is dat bij de verzekering is afgesloten. Iemand die al tien jaar premie betaald en een waarde heeft opgebouwd van 10.000 euro, krijgt meer uitgekeerd dan iemand die in vier jaar een waarde heeft opgebouwd van 3.000 euro. Bij het berekenen van de afkoopwaarde wordt altijd gekeken wat de waarde is op dat moment van het jaar.

Uitvaarverzekering premievrij maken

Soms is het voordeliger om de uitvaartverzekering niet af te kopen, maar om deze premievrij te maken. Dat houdt in dat je geen maandelijkse premie meer aan de verzekeraar betaalt, maar dat je nog wel verzekert bent. Het bedrag dat je bij elkaar gespaart hebt aan premie wordt zogezegd ‘bevroren’, maar ook in dit geval worden er kosten die de verzekeraar heeft gemaakt van het gespaarde bedrag afgehaald. Het bedrag dat overblijft wordt na overlijden van de klant aan de nabestaanden uitgekeerd. Het premievrij maken van je verzekering kan je niet altijd doen, het is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moet de verzekering vaak minimaal vijf jaar bestaan.

Zorgvuldigheid

Of je een afkoopsom terugbetaald krijgt ligt dus aan verschillende factoren. De soort verzekering, het verzekerde bedrag, de looptijd en de risicoberekening van de verzekeringsmaatschappij. Het is dus belangrijk zorgvuldig de voorwaarden te checken als je een uitvaartverzekering afsluit.