Menu Sluiten

Uitvaartverzekering bij scheiding

Wat gebeurt er met je uitvaartverzekering bij scheiding? Een echtscheiding brengt veel vragen met zich mee. Ook als het om de gezamenlijke uitvaartverzekering gaat. Er zijn meerdere mogelijkheden om de bestaande gezamenlijke uitvaartverzekering bij de echtscheiding op te splitsen. Daarna kunnen beide partijen zelfstandig verder.

Het splitsen van de uitvaartverzekering

Wanneer je gaat scheiden, dan moeten de meest uiteenlopende zaken worden gesplitst. De uitvaartverzekering mag hierbij zeker niet vergeten worden. Het is toch een belangrijke zaak en het moet goed geregeld zijn. Een gezamenlijke uitvaartverzekering kan worden opgesplitst. Na deze splitsing heeft ieder een eigen uitvaartverzekering.

In verreweg de meeste gevallen bestaat er wel de mogelijkheid om de nieuwe individuele uitvaartverzekeringen beiden voort te zetten . Dat kan onder de polisvoorwaarden van de gezamenlijke uitvaartverzekering.

Dit betekent dat de dekking, de looptijd en het verzekerde bedrag in principe niet veranderen. Echter, er zijn ook wel zaken die wel veranderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het maandelijkse premiebedrag dat moet worden betaald aan de uitvaartverzekering. Het is immers zo dat er niet meer voor twee uitvaarten betaald hoeft te worden. Slechts voor één.

Als de kinderen zijn meeverzekerd

In veel gevallen dekt je uitvaartverzekering bij scheiding ook je kinderen. Als de uitvaartverzekering wordt opgesplitst, dan moeten de kinderen worden meeverzekerd in de uitvaartverzekering van één ouder. Het maakt hierbij niet uit bij welke ouder dat is. Kinderen die de leeftijd van 18 jaar zijn gepasseerd kunnen er ook voor kiezen om vanaf dat moment zelf zorg te dragen. Ze betalen dan zelf de maandpremie voor een eigen uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering bij scheiding en splitsen aanvullende zaken

Een uitvaartverzekering kan relatief algemeen zijn. Ook worden er wel gezamenlijke uitvaartverzekeringen afgesloten waarbij aanvullende zaken zijn vastgelegd. Hierbij valt te denken aan een gedenkteken voor beide partners of een gezamenlijk graf.

Deze aanvullende zaken moeten uiteraard ook worden opgesplitst bij een echtscheiding. Over het algemeen geldt hierbij dat de waarde van deze aanvullende zaken 50/50 worden gesplitst. Dit wordt bijgeschreven op de individuele polissen. De ontbrekende 50% dient zelf aangevuld te worden. Hiermee voorkom je dat je onderverzekerd raakt.

Samenwerken voor een goed verloop

Bij iedere echtscheiding is het fijn wanneer je prettig en vriendelijk uit elkaar gaat. Dit geldt uiteraard ook voor het regelen van de gezamenlijke uitvaartverzekering. Zodat er geen problemen ontstaan tussen beide partners. Bij een echtscheiding moet je zelf, samen met je ex-partner, keuzes maken. Bijvoorbeeld over het meeverzekeren van de kinderen. Of het verdelen van componenten.

De uitvaartverzekeraar kan u hierin natuurlijk adviseren. Neem daarom kort na de scheiding contact op met de uitvaartverzekeraar. Of al tijdens het scheidingsproces. Deze moet zo spoedig mogelijk op de hoogte zijn van de scheiding. Vervolgens kan er een afspraak worden gemaakt, telefonisch of persoonlijk, om de nodige wijzigingen te bespreken.

Ten slotte, in de meeste gevallen is het prettig wanneer beide partners tegelijk bij dit gesprek aanwezig kunnen zijn. Zodat alles per direct goed geregeld kan worden.