Menu Sluiten

Klachten over je uitvaartverzekering

Wat kun je doen als je zit met klachten over je uitvaartverzekering? Een uitvaartverzekering moet goed geregeld zijn. Maar helaas verloopt niet altijd alles zoals het had moeten verlopen. Het kan zijn dat je klachten hebt over je eigen uitvaartverzekering. Bijvoorbeeld over wijzigingen in de polis. Soms ben je hierover niet op tijd geïnformeerd. Of krijg je bijvoorbeeld een verhoging van de premie die niet is afgesproken.

Echter, je kunt natuurlijk ook te maken krijgen met klachten over de uitvaartverzekering van iemand die is overleden. Bijvoorbeeld omdat er niet wordt uitgekeerd of omdat er respectloos gehandeld is door de uitvaartverzekeraar.

Meldpunt Uitvaartklachten

In Nederland bestaat er een Meldpunt Uitvaartklachten. Dit meldpunt is er voor iedereen die een klacht heeft met de uitvaartverzekeraar, en waar beide partijen samen niet tot een geschikte oplossing kunnen komen. De klachten kunnen betrekking hebben op de uitvaart in het algemeen, op dienstverleners die actief zijn in de uitvaartbranche, zoals de uitvaartverzekering, en op de uitvaartondernemer zelf. Het is mogelijk om online een klacht in te dienen, waardoor er een snelle digitale verwerking kan plaatsvinden.

Na melden klachten over je uitvaartverzekering

Als je een klacht hebt neergelegd bij het Meldpunt Uitvaartklachten, dan wordt deze volledig onafhankelijk in behandeling genomen. Het meldpunt treedt op als een soort mediator, waarbij het als doel heeft om beide partijen samen te brengen en samen tot een passende oplossing te komen. Hierbij is het uitgangspunt dat er een oplossing wordt gevonden waar allebei de partijen, zowel de beklaagde als de klager, zich in kunnen vinden.

Uiteraard zijn er situaties waarin er gewoonweg geen passende oplossing kan worden gevonden, bijvoorbeeld omdat beide partijen niets toe willen geven of wanneer er door een partij geen medewerking wordt verleend. In dat geval word je doorverwezen naar een officiële klachteninstantie op dit gebied. In de meeste gevallen kom je dan uit bij het SKUI, Stichting Klachten Instituut voor het Uitvaartwezen.

De klacht moet opgelost worden

Een overlijden is een trieste zaak. Het wordt nog vervelender wanneer er problemen ontstaan met de uitvaartverzekeraar. Zeker vooraf aan de uitvaart wordt er vooral tijd en aandacht besteed aan het regelen van zaken. Pas nadat dit achter de rug is begint het verwerkingsproces. Wanneer er in deze periode nog steeds problemen bestaan met de uitvaartverzekeraar, of met andere professionals in de uitvaartbranche, dan gaat dit ten koste van de verwerking. Dit kan een lange emotionele periode als gevolg hebben, en dat wil niemand. Het is daarom zaak om de klachten zo snel mogelijk op te (laten) lossen.

De meest voorkomende klachten

Hier beschrijven we veelvoorkomende klachten over je uitvaartverzekering. Natuurlijk komt de ene klacht aanzienlijk vaker voor dan de andere klacht. Onder de veel gehoorde klachten vallen onder meer het uitblijven van uitkering door de uitvaartverzekeraar, het steeds opnieuw worden verzocht om bewijs van een natuurlijke dood te overleggen, het aanbrengen van wijzigingen in de polisvoorwaarden of premiebedragen zonder bericht hierover en het (naar mening van de nabestaanden) respectloos handelen van de uitvaartverzekeraar.

Heb je te maken met één van bovenstaande klachten, of een andere klacht over een uitvaartverzekeraar? Zorg dan dat de klacht op zo kort mogelijke termijn naar tevredenheid wordt afgehandeld.