Menu Sluiten

En-bloc clausule in de uitvaartverzekering, wat is dat?

Met een en-bloc clausule in de uitvaartverzekering mag de verzekeraar altijd de polisvoorwaarden of premiebedragen wijzigen. Het komt vaker voor dat uitvaartverzekeraars wijzigingen aanbrengen. Dit werkt soms in het voordeel van de verzekeringsnemers. Maar het kan ook nadelig zijn. Zoals een hoger maandelijks premiebedrag.

In de polisvoorwaarden van iedere uitvaartverzekering komen woorden voor die je waarschijnlijk nooit eerder gezien hebt. Verzekeraars staan er nu eenmaal om bekend dat zij moeilijke termen in de polisvoorwaarden toevoegen. Een term die je tegen zal komen in de polis van je uitvaartverzekering is: en-bloc clausule.

Is een en-bloc clausule in de uitvaartverzekering verplicht?

Wanneer je te maken hebt met een en-bloc clausule, dan kun je niets inbrengen tegen de beslissingen die de uitvaartverzekeraar neemt. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van premiebedragen en polisvoorwaarden. In de meeste gevallen worden bijvoorbeeld premiebedragen alleen veranderd wanneer de verzekeringsmaatschappij geen andere uitweg ziet.

Bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement. Gaat een verzekeraar failliet, dan zullen de premiebedragen worden verhoogd om faillissement te voorkomen. Ben je dan zomaar verplicht om mee te gaan in deze veranderingen? Wel als er een en-bloc clausule in je polisvoorwaarden is terug te vinden.

Echter, er zijn ook uitvaartverzekeraars die geen en-bloc clausule in de polisvoorwaarden opnemen. Deze garanderen dat er gedurende de gehele looptijd geen wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Ook niet in extreme situaties.

Het recht tot opzeggen uitvaartverzekering

Als je bij een uitvaartverzekeraar een uitvaartverzekering hebt afgesloten waarbij je te maken hebt met een en-bloc clausule, dan kun je niets inbrengen tegen wijzigingen die worden doorgevoerd. Echter, je hebt wel een ander recht. Wanneer de verzekeringsmaatschappij iets wijzigt, dan heb jij het recht om de verzekering binnen dertig dagen te beëindigen.

Heeft de uitvaartverzekeraar je niet laten weten dat er wijzigingen worden doorgevoerd? Kom je hier zelf te laat achter? Bijvoorbeeld omdat de premie op automatische incasso ineens hoger blijkt te zijn? Dan heb je het recht om een klacht tegen de uitvaartverzekeraar in te dienen. Meestal worden verzekeringsnemers op tijd op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Een nieuwe uitvaartverzekering afsluiten?

Wil jij een uitvaartverzekering afsluiten en wil je voorkomen dat je met wijzigingen te maken krijgt? Dan kun je op zoek gaan naar een uitvaartverzekeraar die geen en-bloc clausule in de polisvoorwaarden heeft opgenomen. Echter, houdt dan ook wel rekening met het nadeel hiervan. Bij een en-bloc clausule kan het namelijk ook voorkomen dat de wijziging bestaat uit een verlaging van de premiebedragen.

Ten slotte, wanneer je geen en-bloc clausule in je polisvoorwaarden hebt, dan wordt jouw premiebedrag ook niet verlaagd. Het is dan ook goed om na te denken over het soort uitvaartverzekering je af wilt sluiten, ook als het om een en-bloc clausule in de uitvaartverzekering gaat.