Menu Sluiten

Uitvaartverzekering aanvragen – Stap voor stap

Om de kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie te dekken, sluit je een uitvaartverzekering af. Ook kan een uitvaartverzekering betekenen dat bepaalde diensten in het geheel door de verzekering geregeld worden. Voor wiens uitvaart wil je een verzekering afsluiten? Je kunt je eigen uitvaart verzekeren en je nabestaanden op die manier kosten en organisatorische verantwoordelijkheden uit handen nemen. Vaak ook wordt een uitvaartverzekering afgesloten voor kinderen. Veelal om dezelfde redenen.

Wanneer heb je een uitvaartverzekering nodig?

De eerste vraag is natuurlijk wat een verzekering, in welk geval, dekt en of dat in jouw situatie van belang is. Er zijn namelijk situaties waarin een uitvaartverzekering geen of weinig voordeel heeft. Daarom is het raadzaam de verschillende soorten verzekering die er op het gebied van uitvaart aangeboden worden te vergelijken en daarbij vooral te letten op de geschiktheid van de verzekering bij jouw situatie.

Financiële situatie

Een verzekering is, in dit geval, een financiële constructie waaraan je kunt deelnemen en bijdragen die de zekerheid biedt dat er in de situatie waarin de verzekering aangesproken wordt – een overlijden – voldoende middelen en /of ondersteuning voorhanden is om de noodzakelijke en afgesproken handelingen plaats te laten vinden. Simpel gesteld betaal je elke maand een klein bedrag om op het moment van een overlijden niet voor onvoorziene kosten en /of verantwoordelijkheden te staan.

Het is daarom belangrijk na te gaan of het in jouw persoonlijke situatie financieel aantrekkelijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het kan namelijk zo zijn dat het apart zetten van een deel van het eigen vermogen voordeliger is. Daarover kun je echter alleen zelf, wellicht in samenspraak met een financieel adviseur, oordelen.

Kosten van een uitvaart

Aan de meeste uitvaarten die in Nederland plaatsvinden wordt zes- tot tienduizend Euro besteed. Uiteraard kan de prijs sterk oplopen wanneer er extra diensten aan de uitvaart toegevoegd worden. De minimumprijs, wanneer gekozen wordt voor een technische uitvoering van de uitvaart, ligt al snel rond de vierduizend Euro. Dat laatste is echter een nauwelijks gekozen optie.

Persoonlijke wensen

Een uitvaart wordt tegenwoordig steeds meer gezien als de laatste persoonlijke manifestatie van de overledene. Daarom is de invulling en uitvoering van een uitvaart voor veel mensen van belang. Meer vrijheid in de keuze van de onderdelen die bij de persoonlijke uitvaart van jou of je naasten aanwezig moeten zijn betekent vaak dat de prijs van een uitvaart snel kan oplopen. Wanneer je duidelijke voorkeuren hebt voor hoe de uitvaart die je wilt dekken met een verzekering eruit ziet, is het vanzelfsprekend dat je een uitvaartverzekering zoekt die daarbij past. Nadenken over een uitvaartverzekering is nadenken over de uitvaart zelf.

Prijsverschillen tussen aanbieders van verzekeringen

Prijsverschillen staan vaak voor verschillen in de verzekeringen die aangeboden worden. Daarbij kun je kiezen voor een basisverzekering die enkel een bedrag uitkeert wanneer de situatie zich voordoet waarin dat nodig is. Deze verzekeringen zijn sober en voorzien in de meest basale benodigdheden. Omdat er zoveel persoonlijke voorkeuren betreffende de uitvaart zijn, wordt bij uitgebreide uitvaartverzekeringen vaak de mogelijkheid geboden een uitvaart al voor het grootste deel te plannen en vorm te geven voor er sprake is van een overlijden. Dit kan in de vorm van een naturaverzekering. Uiteraard werkt dit door in de prijs die je per maand betaalt.

Waar moet je in praktijk op letten?

Op het moment dat je hebt besloten dat het afsluiten van een uitvaartverzekering in jouw geval gunstig is, komt het moment dat je de invulling van de verzekering gaat bepalen. Daarbij houd je rekening met je persoonlijke, financiële situatie en met de voorkeuren die je hebt voor de inhoud en vormgeving van de uitvaart. Op basis van die twee gegevens kun je opzoek gaan naar de uitvaartverzekering die in jouw situatie het best geschikt is.

Wat bepaalt de prijs van een uitvaartverzekering

Een verzekeraar is een bedrijf dat zelf dient te overleven. Daarom zullen ze de prijzen van hun verzekeringen baseren op de nodige inkomsten bij de verwachte uitgaven. Om een inschatting te kunnen maken van hun uitgave zullen ze de risico’s die bij het verzekeren van een uitvaart horen per persoon afwegen. Het is mede daarom dat een verzekeraar onderscheid wenst te maken tussen de verzekerden op basis van een aantal individuele kenmerken.

Leeftijd
Het verzekeringsmodel is gebaseerd op het idee dat de gezamenlijke, maandelijkse betalingen van alle verzekerden volstaan om de verzekerde uitvaarten en de organisatie zelf te kunnen bekostigen. Een verzekering van een ouder iemand wordt geacht korter te lopen dan de verzekering van een jonger iemand. De periode dat een jonger iemand leeft is over het algemeen, statistisch gezien, langer dan de periode dat een ouder iemand leeft. De maandelijkse kosten van een uitvaartverzekering zijn dan ook vaak afhankelijk van de leeftijd waarop je deze afsluit, of van de leeftijd van de persoon voor wie je deze verzekering afsluit. Het kan daarom financieel interessant zijn een uitvaartverzekering af te sluiten op relatief jonge leeftijd. In dat geval zullen de maandelijkse kosten beperkt zijn.

Gezondheid
Om dezelfde redenen zal de prijs van een uitvaartverzekering afhankelijk kunnen zijn van de gezondheid van de verzekerde. De levensverwachting van iemand met een zwakke gezondheid is immers minder lang dan die van een gezond persoon. De periode waarover de verzekeraar, in het algemeen, premie kan heffen zal daarom, wederom statistisch gezien, ook korter zijn. Om aan voldoende financiële middelen te komen, zal de maandelijkse prijs die een verzekeraar vraagt dan ook hoger zijn wanneer de levensverwachting van een verzekerde korter is.

Het delen van informatie
De verzekeraar zou het liefst precies weten wie of wat er verzekerd wordt. Op basis van die informatie kun de verzekeraar een betere inschatting maken van de omvang van het uit te keren bedrag en de termijn waarop dit plaats zal vinden. Daarom zal de verzekeraar u om verschillende verklaringen kunnen vragen. Het is aan jou om daar al dan niet in mee te gaan. Het voordeel kan zijn dat de premie lager uitvalt wanneer je alle gegevens overhandigt én deze gunstig zijn voor de verzekeraar. Het nadeel is dat je persoonlijke gegevens, en daarmee privacy, uit handen geeft. Bovendien, wanneer je volledig in zou kunnen schatten wanneer je hoeveel geld nodig hebt voor een uitvaart, en de verzekeraar jouw premie daarop vaststelt, kun je het benodigde bedrag evengoed zelf sparen.