Menu Sluiten

Renseignering van uitvaartverzekering, wat is dat?

Renseignering van uitvaartverzekering is een bij de wet vastgelegde verplichting waar de verzekeraar aan moet voldoen. Het gaat om de wettelijke verplichting om aan de Belastingdienst bepaalde gegevens door te geven. Dit betekent niet dat zomaar al je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Het gaat bij deze wettelijke verplichting enkel om het doorgeven van de waarde van de verzekering waarmee vermogen wordt opgebouwd. Pensioen en lijfrente zijn hier uitgezonderd. Daarnaast worden ook gegevens over depotwaarden en lijfrentepremies overlegd.

Verzekeringsmaatschappijen lijken er een sport van te maken om de meest moeilijke woorden op te nemen in de polisvoorwaarden. De uitvaartverzekeraar is hier geen uitzondering in. Als je een uitvaartverzekering af wilt gaan sluiten, dan kom je in de polis uitleg woorden tegen die je nooit van je leven gehoord of gelezen hebt. Het is dan ook niet vreemd dat je geen idee hebt wat het nu eigenlijk betekent. Renseignering is zo’n lastig woord dat in de meeste polissen voorkomt. Het woord slaat op de wet die uitvaartverzekeraars verplicht om informatie te delen met de Belastingdienst.

Renseignering van uitvaartverzekering en eigen vermogen

De Belastingdienst moet weten hoeveel vermogen je hebt om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen. Over al je inkomen betaal je belasting, maar ook over je vermogen. De Belastingdienst zien een levensverzekering of uitvaartverzekering, als een vermogen dat wordt opgebouwd. Wanneer de verzekering wordt beëindigd is er een bepaald bedrag opgebouwd. Dit bedrag wordt uitgekeerd na de looptijd. Daarom wordt van uitvaartverzekerd al aangemerkt als vermogen, en dat vermogen groeit.

De Belastingdienst heeft het recht om het opgebouwde vermogen in de uitvaartverzekering te controleren. Daar heeft renseignering van uitvaartverzekering betrekking op. De Belastingdienst ziet het opgebouwde bedrag als spaargeld, maar er wordt wel een vrijstelling aangehouden als het gaat om de uitvaartverzekering. Uitvaartverzekeringen met een waarde lager dan 6859 euro worden niet door de Belastingdienst meegerekend als persoonlijk vermogen. Je hoeft er dan ook geen belasting over te betalen.

Vermogen op 31 december

Wanneer men spreekt over de waarde van je uitvaartverzekering, betreft het de waarde die de verzekering op dat moment heeft. Niet het bedrag waarvoor je verzekerd bent. In de regel ontvang je aan het begin van ieder kalenderjaar een overzicht van deze waarde. Het gaat hierbij om de waarde die is vastgesteld op de laatste dag van het voorgaande jaar. Per 31 december.

Echter, het kan voorkomen dat je zelf in de tussentijd informatie nodig hebt over de waarde van je uitvaartverzekering. Bij de meeste uitvaartverzekeraars kun je tussentijds een overzicht aanvragen. Meestal dient dit nu nog schriftelijk te gebeuren, echter, steeds meer verzekeringsmaatschappijen bieden hier ook een digitale mogelijkheid toe.

Wanneer je een tussentijds overzicht van de waarde van je uitvaartverzekering nodig hebt, heb je het recht deze op te vragen zonder opgave van reden. Toch wordt er in de meeste gevallen wel gevraagd naar de beweegreden. Uiteraard is de werkwijze wat dit betreft anders bij iedere uitvaartverzekeraar. Je vindt hier de goedkoopste uitvaartverzekering.