Menu Sluiten

Fiscale aspecten van een uitvaartverzekering?

Een uitvaart kost al snel tussen de €7.000 en €10.000. Wil je sparen voor je uitvaart, dan is het verstandig om goed na te denken over de keuzemogelijkheden die je hierin hebt. Je kunt een uitvaartverzekering afsluiten, maar je kunt ook kiezen om zelf te sparen voor je uitvaart. Hier zitten fiscale consequenties aan vast die je goed moet afwegen. Je kunt natuurlijk zelf sparen voor je uitvaart. Bijvoorbeeld met een bankspaarproduct, een kapitaalverzekering of een levensverzekering.

Uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering kun je kiezen tussen een verzekering in natura of een kapitaalverzekering. Bij een uitkering in natura worden alle rekeningen rechtstreeks aan de dienstverlener betaald. Er is geen tussenkomst van de nabestaanden. Bij een kapitaalverzekering wordt een geldbedrag uitgekeerd op het moment dat de verzekerde overlijdt. Met dit bedrag kun je zelf kiezen hoe je de uitvaart wilt regelen en hiervoor betalen. Er is ook een combinatie uitvaartverzekering. Hierbij wordt een gedeelte in natura uitgekeerd en daarnaast een geldbedrag. Deze verzekering combineert het gemak van uitbetaling in natura met optimale keuzevrijheid bij het regelen van de uitvaart.

Bankspaarproduct

Bij banksparen zet je zelf geld opzij op een bankrekening voor de uitvaart. Wil je optimaal profiteren van de fiscale voordelen van sparen voor de uitvaart, dan is het van belang dat de bankrekening geblokkeerd is en pas gedeblokkeerd wordt bij overlijden. Verschillende uitvaartverzekeringen bieden een uitvaartspaarproduct aan. Dit komt overeen met banksparen. De organisatie zet het geld op een uitvaartdeposito. Je moet dan meestal wel verplicht elk jaar een minimum bedrag storten.

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering kun je direct koppelen aan de uitvaart. Het is dan een uitvaartverzekering. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een kapitaalverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert op een vooraf afgesproken tijdstip een bedrag uit dat van tevoren is bepaald of dat tot stand is gekomen op basis van beleggingen.

Levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering

Bij een levensverzekering betaal je premie. Je kunt kiezen wanneer er uitbetaald wordt. Afhankelijk van het leven dat verzekerd is en de keuze van uitbetalen, moet je meer of minder premie betalen en verschilt de hoogte van de uitkering. Er zijn verschillende momenten waarop de levensverzekering kan uitkeren. Een levensverzekering keert uit indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit op het moment dat de verzekerde overlijdt. Er is ook een gemengde verzekering die uitkeert op de einddatum als de verzekerde nog in leven is of bij overlijden voor de einddatum. Als laatste heb je de levenslange overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit bij overlijden, ongeacht het tijdstip van overlijden. Mensen die een hypotheek hebben, hebben vaak verplicht een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten. Het geld, dat vrijkomt bij een levensverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek, moet vaak in de hypotheek gestopt worden. Indien dit niet het geval is, kun je het geld vrij besteden. Dit kun je besteden aan een uitvaart, maar is niet verplicht.

Fiscaal

De waarde van het vermogen in een uitvaartverzekering, levensverzekering, kapitaalverzekering, of het saldo op de bank bij banksparen, valt in box 3. Hier moet je belasting over betalen. Alleen een uitvaartverzekering in natura keert geen geldbedrag uit en daarom hoeft hierover geen belasting betaald te worden.

In box 3 geldt een totale basisvermogensvrijstelling van 21.330 euro in 2015, 21.437 euro in 2016, per belastingplichtige. Voor de verzekeringen die direct gekoppeld zijn aan overlijden geldt een extra vermogensvrijstelling van 6895 euro in 2015. Ook voor banksparen geldt dat het gespaarde bedrag niet fiscaal belast wordt tot de hoogte van 6895 euro mits de rekening pas bij overlijden gedeblokkeerd wordt. Heb je je verzekering of bankspaarproduct niet direct gekoppeld aan overlijden, dan geldt de extra vrijstelling niet.

Indien de waarde van de verzekering of het saldo op de bankrekening boven de 6895 euro uitkomt, moet je over het meerdere inkomstenbelasting betalen. De inkomstenbelasting bedraagt 1,2 procent. Deze 1,2 procent komt als volgt tot stand: de belastingdienst gaat uit van een jaarlijks rendement van 4 procent over het opgebouwde vermogen en over dit rendement moet 30 procent belasting betaald worden. Indien je de verzekering of het bankspaarproduct niet gekoppeld hebt aan overlijden, betaal je over het totale bedrag 1,2 procent belasting.

Op het moment dat er sprake is van overlijden en de verzekering komt tot uitkering of het banksaldo komt vrij, moet over het bedrag boven 6895 euro erfbelasting betaald worden. Om dit te voorkomen is het handig om de premie te laten betalen door de eerste erfgenaam. Je kunt ook een bankspaarproduct op naam van een partner of andere verwante afsluiten, maar hou hierbij wel goed rekening met de fiscale regels die hierbij gelden. Je voorkomt op deze manier dat over de uitkering successierechten betaald moeten worden. Dit werkt niet indien het gaat om een huwelijk of partnerregistratie in gemeenschap van goederen. Voor alle verzekeringsvormen geldt dat de premies die je betaalt niet aftrekbaar zijn van de belasting.

Keuze uitvaartverzekering

Welke vorm je kiest voor het sparen voor je uitvaart, hangt af van je persoonlijke wensen en de mate van risico die je bereid bent te nemen. Om maximaal profijt te hebben van de fiscale regels is het in ieder geval gunstig om de verzekering of het bankspaarproduct te koppelen aan het overlijden. Je kunt ook kiezen voor een uitkering in natura, zodat de waarde van het opgebouwde vermogen buiten box 3 valt.