Menu Sluiten

Gezondheidsverklaring / Medische acceptatie uitvaartverzekering

Het hangt van uw medische toestand of uw zichzelf kunt verzekeren voor uw uitvaart. Een verzekeraar is namelijk vrij om u te accepteren of te weigeren. Als u bijvoorbeeld een medische aandoening heeft waardoor uw levensverwachting aanzienlijk wordt beperkt, kan het zijn dat u door bepaalde verzekeraars niet wordt geaccepteerd. Maar bij een aantal verzekeraars kunt u, ook met een medische aandoening, nog steeds terecht om u te verzekeren voor een uitvaart.

Gezondheidsverklaring uitvaartverzekering

In uw gezondheidsverklaring staat exact beschreven hoe u er medisch voorstaat. Dit document is leidend voor verzekeraars als het gaat om uw uitvaartverzekering. Aan de hand van deze gezondheidsverklaring wordt bepaald onder welke (polis) voorwaarden u een uitvaartverzekering kunt krijgen. Overigens zijn deze gezondheidsverklaringen per verzekeraar verschillend. De ene verzekeraar hanteert een zeer uitgebreide keuring, terwijl andere verzekeraars juist weer een wat meer compactere keuring hebben. Sommige verzekeraars kiezen ervoor om u op basis van uw gezondheidsverklaring verder te laten onderzoeken. Hierbij kan bijvoorbeeld een specialist bepaalde twijfels wegnemen bij de verzekeraar omtrent een bepaalde aandoening. Iemand hoeft geen medische aandoening te hebben om toch afwijkende polisvoorwaarden te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook voorkomen als iemand rookt of overgewicht heeft.

Informatie gezondheidsverklaring

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten zult u eerst een vragenlijst in moeten vullen over uw gezondheid. Hierin zullen vragen worden gesteld over bijvoorbeeld ziektes die u heeft of heeft gehad. Ook kunnen er vragen worden gesteld over medicijngebruik of recente ziekenhuisopnames. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over uw leefgewoontes. Denk hierbij aan het drinken van alcohol, of u rookt en hoeveel kilogram u weegt. Aan de hand hiervan kan de verzekeraar een risicoprofiel opmaken om te bepalen of u in aanmerking komt voor een uitvaartverzekering. Als u nog jong bent, geen medische aandoeningen heeft en gezond leeft, zal het afsluiten van een uitvaartverzekering geen enkel probleem zijn. Als u wat ouder bent, medische aandoeningen heeft en ongezond leeft, ligt dit anders. In dit geval lopen verzekeraars risico’s dat u vroegtijdig komt te overlijden, waardoor er meer geld uitgekeerd moet worden dan dat u tot dan toe aan polis heeft betaald. In dat geval zullen er speciale polisvoorwaarden worden opgesteld om het risico van de verzekeraar mee af te dekken. In die zin is een uitvaartverzekering maatwerk en wordt deze grotendeels bepaald door uw gezondheidsverklaring.

Is een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie mogelijk?

Het is mogelijk om zonder medische acceptatie een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij een aantal verzekeraars hoeft er geen vragenlijst ingevuld te worden en is een medische keuring niet vereist. Hierbij gaat het bij deze verzekeraars meestal om jonge mensen waarvoor dit geldt, waarbij het risicoprofiel laag ligt. Hierdoor kunnen verzekeraars een goede inschatting maken van de risico’s zonder dat ze het persoonlijke dossier van iemand kennen. Waarschijnlijk zullen er in dit geval wel in de polisvoorwaarden carenzjaren worden opgenomen. Dit is een periode waarin de verzekeraar niet uitkeert. Bijvoorbeeld in de eerste drie jaar na het afsluiten van de polis. De reden hiervoor is dat de verzekeraar de risico’s wil beperken. Ook kan het zijn dat een verzekeraar vastlegt in de polisvoorwaarden dat er maar een beperkt bedrag wordt uitgekeerd tijdens deze zogenoemde carenzjaren. Als deze jaren voorbij zijn bent u gewoon weer normaal verzekerd.

Kun je een uitvaartverzekering afsluiten als je chronisch ziek bent?

Als u chronisch ziek bent, kunt u bij bepaalde verzekeraars toch een uitvaartverzekering afsluiten. Het hangt er uiteraard wel vanaf wat voor ziekte u heeft en wat uw levensverwachting is. Ook zijn er ziektes waarbij er veel informatie beschikbaar is over de levensverwachting. In dit geval kunnen verzekeraars een goede inschatting maken van de risico’s en op basis hiervan een uitvaartverzekering samenstellen. Het kan zijn dat er wel carenzjaren worden opgenomen in de polis om de risico’s te beperken voor de verzekeraar. Naast carenzjaren kan het ook zijn dat een verzekeraar een hogere premie rekent om risico’s af te dekken. Alles hangt uiteindelijk af van uw specifieke situatie. Bij chronische ziektes kan het voorkomen dat verzekeraars nog een medische keuring willen laten verrichten om exact vast te stellen wat uw medische toestand is, voordat zij beslissen of ze een uitvaartverzekering met u af willen sluiten.

Kun je een uitvaartverzekering afsluiten zonder medische verklaring?

Het kan voorkomen dat u geen medische verklaring heeft, maar wel een uitvaartverzekering wilt afsluiten. Op het moment dat u bijvoorbeeld al wat ouder bent en tot de risicogroep behoort, kan het in dit geval lastig worden om toch een uitvaartverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn namelijk niet verplicht om iedereen te accepteren. Een aantal verzekeraars zijn overigens onder bepaalde voorwaarden wel bereid om toch een uitvaartverzekering met u af te sluiten, maar stellen dan andere polisvoorwaarden dan bij een reguliere uitvaartverzekering. De maandpremie kan in dit geval een stuk hoger liggen dan bij een normale uitvaartverzekering. Ook kunnen er carenzjaren worden vastgesteld, hierbij wordt er niets uitgekeerd, als u binnen een bepaalde periode komt te overlijden.

Ik wordt geweigerd bij een verzekeraar, wat nu?

Als u op basis van uw gezondheidsverklaring nergens een uitvaartverzekering kunt krijgen, is het mogelijk om een uitvaartdeposito af te sluiten. Hierbij spaart u feitelijk voor een bedrag door periodiek geld in te leggen. Hierbij ontvangt u rente op uw spaarbedrag waarmee u ook gewoon rendement opbouwt. Het voordeel van een uitvaartdeposito is dat u zeker weet dat er geld beschikbaar is als u komt te overlijden. Zeker als u er bijvoorbeeld voor kiest om bij aanvang een groot bedrag in te leggen, weet u zeker dat er in ieder geval een bedrag beschikbaar is als u komt te overlijden. U kunt uw uitvaartwensen in kaart brengen en uitrekenen wat de kosten zullen zijn voor deze uitvaart. Dit zou dan het doelbedrag kunnen zijn wat u voor ogen heeft wat u uiteindelijk achter wil laten. Het geeft een fijn gevoel als u weet dat het geld voor uw uitvaart beschikbaar is als u komt te overlijden. De eerste dagen na een overlijden, is er altijd veel verdriet. Als er in deze dagen ook nog eens veel geregeld moet worden, dan is dat niet fijn. Nog los van de kosten die in sommige gevallen ook nog moeten worden betaald. Met een uitvaartdeposito weet u zeker dat het geld voor uw uitvaart beschikbaar is en alles goed geregeld kan worden.